Diskonto

Twee keer per jaar besoek Diskontoboeke die skool en bied ‘n wye verskeidenheid nuwe boeke te koop aan teen billike pryse.

 

Hierdie uitstalling/verkope vind altyd in die skoolsaal plaas oor 3 dae.

 

Leerders geniet dit baie om deur die boeke te stap. Ouers is ook welkom

om saam met hulle kinders te kom koop.

 

Daar sal briefies uitgestuur word met die datums.