Skoolgeld - 2021

Graad RR   = R  13 695.00 per leerder per jaar.

Graad R      = R  13 695.00 per leerder per jaar

Graad 1 - 7 = R  11 825.00 per leerder per jaar.

 

Betaalbaar soos volg:

 

Graad RR&R  = R 1 245.00 x 11 maande

Graad 1 - 7     = R 1 075.00 x 11 maande

Bankbesonderhede

Primêre Skool Fonteine

ABSA Bank

Takkode: 335 026 (EFT 632 005)

Rek no: 520 670 106

Verwysing: Leerder se "Naam Van Graad Klas"

 

Debietorders moet deur u self by die bank gereël word.

Die skool het geen kaartfasiliteite nie.