Vakansiedae

Eerste Kwartaal

15 Januarie 2020 - 20 Maart 2020

Tweede Kwartaal

31 Maart 2020 - 12 Junie 2020

Derde Kwartaal

7 Julie 2020 - 18 September 2020

Vierde Kwartaal

29 September 2020 - 2 Desember 2020

Openbare en Skoolvakansiedae in 2019

01 Januarie 2020

21 Maart 2020

10 April 2020

13 April 2020

27 April 2020

01 Mei 2020

16 Junie 2020

09 Augustus 2020

24 September 2020

16 Desember 2020

25 Desember 2020

26 Desember 2020

Nuwejaarsdag

Menseregtedag

Goeie Vrydag

Gesinsdag

Vryheidsdag

Werkersdag

Jeugdag

Vrouedag

Erfenisdag

Versoeningsdag

Kersdag

Welwillendheidsdag