Graad 1 - 7 Akademiese

Vakke

Die volgende vakke word by Fonteine aangebied:

 

Grondslagfase:

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele taal

Wiskunde

Lewensvaardighede:

Skeppende Kunste

Uitvoerende Kuns

Aanvangskennis en Persoonlike welsyn

 

Graad 4 - 6:

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele taal

Wiskunde

Natuurwetenskappe & Tegnologie

Sosiale Wetenskappe

Lewensvaardighede:

Skeppende Kunste

Uitvoerende Kuns

Aanvangskennis en Persoonlike welsyn

 

Graad 7:

Afrikaans Huistall

Engels Eerste Addisionele taal

Wiskunde

Natuurwetenskappe

Tegnologie

Lewensoriëntering

Sosiale Wetenskappe

Lewensvaardighede:
Skeppende Kunste

Uitvoerende Kuns

Aanvangskennis en Persoonlike welsyn

Graad 1 - 7 Akademiese

Naamlys

SKOOL HOOF

Mnr AJ le Roux

 

DEPARTEMENTSHOOFDE

Mnr Piet Groenewald

Me Alta Swart

Me Trudie Sevenster

ADJUNKHOOF

Mnr Piet Groenewald

VAKHOOFDE

 

Akademiese Hoof

Afrikaans

Engels

Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Persoonlike & Maatskaplike Welsyn

Natuurwetenskap

Sosiale Wetenskap

Tegnologie

Wiskunde

Kuns & Kultuur

Liggaamlike Opvoeding

Remediërende Onderwys

 

REGISTERONDERWYSERS

 

1J

1S

1V

 

2B

2H

2K

2R

 

3F

3J

3R

3S

 

4D

4W

4Z

 

5Z

5N

5S

 

6G

6W

6J

 

7O

7R

7T

RO

Onderwysers sonder registerklasse:

 

 

 

KANTOOR

 

Finansies

Sekretaresse

Ontvangs

 

 

 

Mnr Piet Groenewald

Me Alta Swart

Me Ewie van der Merwe

Mnr Johan le Roux

Me Amerie Storm

Me Santie Oosthuizen

Me Pikkie le Roux

Me Santie Oosthuizen

Mnr Kobus Nel

Me Amerie Storm

Me Piet Groenewald

Me Corné Prinsloo

 

 

 

Me Louisa Jordaan

Me Trudie Sevenster

Me Petra Visagie

 

Me Bets Botha

Me Tanja Havenga

Me Monica Kruger

Me Chenique Renison

Me Mirinda Fouché

Me Juandri van Rooyen

Me Karin Reyneke

Me Bianka Snyman

Me Mariette Douwenga

Me Elzette vd Westhuizen

Me Thea van Zyl

 

Mnr Riaan van Zyl

Me Rini Nieuwoudt

Me Bianca vd Sandt

 

Me Liani Geldenhuys

Mnr Conrad Weldhagen

Mnr Johan le Roux

Me Santie Oosthuizen

Me Pikkie le Roux

Mnr Willem Taljaard

Me Corné Prinsloo

 

Me Alta Swart

Me Ewie vd Merwe

Me Amerie Storm

 

 

 

Me Daleen Botha

Me Antoinette Viljoen

Me Mariska van Zyl