GRAAD 7

Tegnologie

English FAL

Sosiale

wetenskap

Wiskunde

EBW

Natuur

wetenskap

Skeppende

kuns

Afrikaans - Google Classoom kode: ja2vgra

 

20 – 24 April 2020

Afrikaans Graad 7 huiswerk en instruksies:

1) Werk op n A 4- bladsy of in n eksamebblok

2)  Werk netjies, net aan die een kant van die bladsy

3) Skryf elke keer ‘n opskrif en datum by daardie spesifieke dag.

Huiswerk is die volgende: 

Maandag, 20 April:  Berei enige 3 opeenvolgende paragrawe op bl 77 voor vir ‘n voorbereide leespunt - gereed op Ma, 4 Mei.

Di, 21 April, Taalfokus 1, bl 67;

Wo, 22 April, Taalfokus2  bl 67 en 68;

Do, 23 April,Taalfokus 3 en 4, bl 68 en 69;

27 – 30 April 2020

Ma, 27 April, Berei n voorbereide mondeling (instruksieteks) op bl 86 voor -  ( Minstens 1 minuut) Kies enige onderwerp op bladsy 86 - gereed op Vrydag, 8 Mei;

Di, 28 April, Akt 5 bl 69;

Wo, 29 April, Lees bl 63 en doen Teks 2 op bl 78;

Do, 30 April, Taalfokus 1, bl 79 en 80.

 

English FAL - Google Classroom code: igs4omy

P/S Fonteine EFAL Grade 7

Mrs van der Merwe created a google classroom which the learners can join.

The google classroom code is: igs4omy

Assignments will be uploaded and the learners will receive feedback after the completed assignment had been submitted.

Please join the google classroom as soon as possible.

Answer the following exercises on an A4 page. Remember name, heading, date and class.

Date to be completed: 24 April 2020

 1. Successful English Text Book Activity 2 read p 98 to 100. Answer After reading (on your own) no 1 a to e. Remember to use full sentences when appropriate.

 2. Language: complex nouns p 100 do Activity 3 no 1 a – c and 2 a – c.

 3. Activity 4: table at the bottom of the page.

 4.  Nerd Book p 37 no 13 to 23 underline the correct answer.

These answers may be submitted via the google classroom.

 

Wiskunde - Google Classroom kode: ozjlsn3

Natuurwetenskap Google Classroom kode: wmp3v3b

 

20 April tot 30 April

Graad 7 : NW Gr 7, doen hierdie werk op A4 blaaie en bêre dit in jou NW boek.

Kwartaal 2

Week 1 en 2: Onderwerp 1 Eienskappe van materiale

 1. Wat is fisiese eienskappe van materiale? Skryf die definisie neer.(Bl 60)

 

 1. Maak ‘n lys van al die verskillende fisiese eienskappe wat material kan hê. Skryf die definisie van elke eienskap neer en ook ‘n voorbeeld van ‘n sort materiaal wat die eienskap het. (Bl 60-66)

 

 1. Doen Aktiwiteit 1 op Bl 60/61. Jy kan maar net een redelike groot klip gebruik en kyk watter een van die tipe papier wat jy gebruik is die sterkste. Skryf jou doel vir die eksperiment neer,  asook jou waarnemings.

 

 1. Kyk weer na kook- en smeltpunte op bl 62. Kyk wat is water se kook en smeltpunt en skryf dit neer. Lees ook op Bl.62 wat gebeur met water se kookpunt as ander stowwe bygevoeg word.

 

 1. WEES VERSIGTIG: Kook water, gooi ‘n beker half-vol kookwater. Plaas ‘n metaal lepel en ‘n plastiek lepel in die bekertjie. Haal eers die metaal-lepel uit, droog dit a fen druk dit teen die binnekant van jou hand. Doen nou dieselfde met ‘n plastieklepel. Wat kom jy agter? Skryf jou doel waarnemings neer.

 

 1. Gaan lees deur die eksperimente wat by Akt 2 en 3 gedoen word. Ons sal die 2 eksperimente in die klas doen, maar jy kan wel ‘n Doel en ‘n Hipotese vir elke eksperiment skryf.

 

 1. Impak op die OMGEWING: Bl. 66/67 Lees die skryfstuk in jou handbook en doe nook navorsing op die Internet oor hoe die maak van brandstowwe en plastiek ‘n uitwerking op die omgewing kan hê. Noem minstens 10 verskillende feite hieroor.

 

 1. Watter alledaagse produkte word verkry van fossielbrandstowwe soos ruolie, aardgas en steenkool. Skryf minstens 4 neer.

 

 1. Doen nou Oefening 1, Bl 67 in jou handboek.

Tegnologie - Google Classroom kode: hhrgcoo

 

20 April tot 30 April

TEGNOLOGIE GR 7 Week 1 en 2

Gr 7, doen die werk op A4-blaaie en bêre dit in jou Tegnologie-boek

ONDERWERP 2 : EENHEID 1 STRUKTURE

    1. Doen Hersieningsoefening op Bl 76/77

    2. Skryf neer wat

        2.1 is ‘n struktuur ( Bo-aan Bl 78 en

        2.2 die DOEL VAN STRUKTURE is. (No 1 op Bl 78)

        2.3 Doen Aktiwiteit 1 op Bl 78.

 

    3.1 Klassifikasie van strukture: Onderskei tussen  natuurlike en    

        mensgemaakte strukture. Skryf ‘n definisie vir natuurlik en vir    

        mensgemaak en gee 3 voorbeelde by elk. (Bl 79/80)

    3.2 Doen Akt 2 op Bl 80.

 

    4. Soorte strukture: Onderskei tussen die 3 soorte strukture:

        Dop, raam en soliede strukture. (Bl 82) Skryf ‘n definisie vir elke soort  

        struktuur en skryf ook elke soort struktuur se funksie (doel) neer.

 

    5. Doen Aktiwiteit 3 op Bl. 83.

 

Sosiale wetenskap - Google Classroom kode: d4tbtf4

20 April tot 24 April

GEOGRAFIE

Eenheid 1   Struktuur van die aarde

Bl. 24 en 25 Bestudeer figuur 2.1   en beantwoord Aktiwiteit 1 op bl 25 op ‘n A4-bladsy

Bl.  26 en 27 Lees die inligting aandagtig deur en beantwoord Aktiwiteit 2 op bl 27 op ‘n A4 bl.

 

GESKIEDENIS

Eenheid 1 Wes-Afrika voor die Europese slawehandel

Bl 130 , 131, 132   Lees die inligting aandagtig deur en beantwoord die vrae op bl 132

 

Lekker werk Graad 7’s.  Kyk mooi na julself.  Ek mis julle!

 

EBW -  Google Classroom kode: epfvkzr

 

Skeppende Kuns

20 April tot 24 April

SKEPPENDE KUNS GR. 7

 • Voltooi die res van die vrae wat in jou werkboek is.  Jy het reeds nr. 1 gedoen.

 • 2-D skets – teken of verf iets oor die volgende onderwerp:  Covid-19

Dink aan wat jy uit hierdie tyd geleer het of waarna jy uitsien as hierdie inperkingstyd verby is.

 

 

Dit moet in monochromatiese kleur gedoen word m.a.w skakerings van een kleur bv. ligrooi, rooi en donkerrooi of in ligte grys, grys en donker grys.

Grootte (A3 of A4)

Jy kan teken, skilder of grafiese kuns probeer.

Wees kreatief en geniet die onderwerp.